Om E. Krag Råstoffer A/S

E. Krag Råstoffer A/S blev stiftet som Schmidt & Krag tilbage i 1954. Udgangspunktet for de to kompagnoner Jep Schmidt og Jes Krag var Løjt Kirkeby uden for Aabenraa og firmaet har gennem tiden leveret råmaterialer til en række kendte anlægsprojekter i Nordtyskland – heriblandt den nye Elb-tunnel i Hamborg. 

I 1972 flyttede man kontoret til Aabenraa, hvor man i mange år forinden havde drevet et stort råstoflager på Aabenraa Havn. Erik Krag og Torben Ivarsson der i 1978 overtog firmaet Schmidt & Krag, skiltes i 1981, hvorefter Erik Krag fortsatte handlen med råstoffer under navnet A/S E. Krag Sten & Grus. 

I 2004 overtog Lars Krag Andreasen og Kirstine Krag Andreasen firmaet fra Erik Krag, og Ole Hohlmann kom med som partner og medindehaver i 2006 indtil sin pensionering i 2017. 

E. Krag Råstoffer A/S drives i dag i samme ånd som da det blev stiftet for 70 år siden. Vores mission er, med en høj grad af service og pålidelighed, at tilfredsstille vores kunders behov for råstoffer og relaterede serviceydelser. Herigennem vil vi være den foretrukne leverandør af råstoffer.

Bankforbindelser:


Danmark

Aabenraa Kreditbank A/S

Kontonr. 7930-1051151


Tyskland

Sydbank Flensborg

IBAN: DE08 2151 0600 1000 4294 64

BIC: SYBKDE22

Elektroniske fakturaer:


Elektroniske fakturaer fremsendes til faktura@ekrag.com i pdf-format.

AAA-ratingE. Krag Råstoffer A/S har gennem mange år været blandt de under 1% af virksomhederne i branchen, der har AAA-rating!