Kalk til mange formål

Vi tilbyder et bredt program af kalkprodukter, der bl.a. omfatter:​

- Brændt kalk

- Hydratkalk

- Jordbrugskalk

- Kalkfiller

- Cement

Odoo • Text and Image
Odoo - Sample 1 for three columns

Brændt kalk til slam

Bruges bl.a. til slambehandling

- gør flydende slam håndterligt til udbringning

- bekæmper kimsporer

Odoo - Sample 2 for three columns

Kalksten til foder

Bruges i foderindustrien til bl.a. æggeproducenter.

- sikrer at hønen optager kalk nok til at danne æggeskaller, så vindæg minimeres 

Odoo - Sample 3 for three columns

Kalkfiller til mørtel

Bruges til tørmørtel
- herunder specielle funktionsmørtler 
Odoo - Sample 1 for three columns

Jordstabiliseringskalk

Brændt kalk til jordstabilisering er alternativet til at udskifte store mængder muld med sand

Odoo - Sample 2 for three columns

Hydratkalk til dambrug

Hydratkalk anvendes  bl.a. til pH-regulering i dambrug med naturbassiner

Odoo - Sample 3 for three columns

Kalk til landbruget

pH-regulering af landbrugsjorden er afgørende for jordens struktur og andre næringsstoffers tilgængelighed